A D M I T E R E  2 0 2 0

         

      Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de

         admitere online la programele de formare psihopedagogică,

                                      anul universitar 2020-2021 

        

          

         Graficul admiterii la programul de formare psihopedagogică

                                                 Nivel I (licență)

           

        Graficul admiterii la programul de formare psihopedagogică

                                                Nivel II (master)

        Structura eseului motivațional solicitat candidaților la concursul de

    admitere la programul de formare psihopedagogică Nivelul II (master)