GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2017

Gradul II, sesiunea August 2017

 

Datele la care se vor susţine probele de examen:

28.08.2017 –Metodica specialităţii – EXAMEN SCRIS 
30.08.2017- Pedagogie – EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă, candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:30.

Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 200 lei şi se achită la  casieria ASE (clădirea Angelescu, Piaţa Romană nr. 6, intrare str. Căderea Bastiliei) cu precizarea pentru D.P.P.D., taxă examen Grad didactic II

Extras din OMECTS nr. 5561/07.10.2011 privind formarea continuă a cadrelor didactice, cu modificările şi completările ulterioare în baza căruia se organizează și se desfășoară examenul de Gradul II:

  • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere (certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
  • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau alte obiecte care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
  • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
  • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
  • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
  • Se pot depune contestaţii numai în cazul probei scrise. Nu se admit contestaţii la proba orală.
  • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
  • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).

·      Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro. (Învăţământ preuniversitar/Resurse umane /Formare continuă a perosnalului didactic / Materiale informative)


PDF icon Lista_programe in vigoare grade didactice II si I.pdf

Package icon Programe in vigoare aprobate prin OMECT 2687 din 2007.zip